3 datos curiosos sobre Mikey de Social House

Estos son 3 datos sobre Mikey Foster, cantante del dúo Social House, que seguramente no conocías.